Metode

Ved vores første samtale vil jeg stille dig en række spørgsmål for at få et indtryk af, hvem du er, og for at høre lidt om, hvad der fungerer og ikke fungerer i dit liv, og hvad du ønsker at opnå gennem vores arbejde sammen.

Der er flere faktorer, som medvirker til at gøre psykologsamtaler hjælpsomme. En meget væsentlig faktor er oplevelsen af en god kontakt (”kemi”) med den, man taler med. Derfor er det vigtigt, at vi også bruger den første samtale til at få et indtryk af, om vi er ”et godt match” i forhold til dine behov og forventninger. Det er helt i orden, at du vælger en anden behandler, hvis du ikke synes ”kemien” er rigtig. 
   

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY – ACT

De senere år har jeg arbejdet med Acceptance and Commitment Therapy, i daglig tale kaldet ACT, som mit primære teoretiske grundlag. ACT er en videnskabeligt baseret, adfærdsterapeutisk tilgang. Fokus i ACT er på at hjælpe os med at skabe et rigt og meningsfuldt liv, samtidig med at vi håndterer den stress og lidelse, som livet naturligt og uundgåeligt bringer. Ofte bruger vi mennesker meget energi på at undgå at føle eller gøre ting, som er ubehagelige eller vanskelige for os. Jo mere vi kæmper, jo mere risikerer vi, at det fylder, og jo mindre energi har vi til de ting i livet, som virkelig betyder noget for os. I ACT arbejder vi henimod en større accept af alt det, der ligger udenfor vores personlige kontrol, og med at engagere os i handlinger, der forbedrer vores liv. Målet er ikke at kunne kontrollere eller fjerne bestemte dele af vores oplevelse. Det er heller ikke symptomreduktion, selvom det ofte også er en konsekvens af terapien.

Der er grundlæggende to opgaver i ACT. Den ene er at lære psykologiske færdigheder til at håndtere smertefulde tanker og følelser på en sådan måde, at de får mindre indflydelse på de valg, vi træffer. Det drejer sig primært om færdigheder i bevidst nærvær eller opmærksomhed (af nogen kaldet ”mindfulness”). Nærvær hjælper os til bedre til at kunne rumme vores indre/private oplevelser (tanker, følelser, sansninger) uden at kæmpe med dem, og til bedre at kunne registrere vores indre oplevelser som mentale fænomener fremfor fakta eller sandheder, vi er nødt til at forholde os til. Den anden opgave består i at blive mere klar over, hvem og hvad der virkelig betyder noget for os – det man kunne kalde vores ”værdier” – og derefter bruge denne viden til at vejlede, inspirere og motivere os, når vi foretager ændringer i vores liv, og til at give vores liv retning.

En af de ting, der gør ACT anderledes end mange andre terapiformer, er, at der bruges meget tid på at indøve forskellige færdigheder, fx til mere effektiv håndtering af følelser. Det er ikke muligt at lære nye færdigheder bare ved at tale om dem – man er nødt til at praktisere dem. Under vores sessioner vil jeg derfor ind imellem invitere dig til at lave nogle enkle øvelser. Uanset hvilke færdigheder, man ønsker at lære, så bliver man bedre til det, jo mere man øver sig. Det, vi gør sammen her, vil være nyttigt, men det, der virkelig vil gøre en forskel, er, at du øver dig mellem sessionerne.

Bevidst nærvær eller mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være til stede i nuet trænes, fordi det er en vigtig forudsætning for at udvikle den psykologiske fleksibilitet, som er det egentlige mål med ACT.
 

MINDFULNESS

Mindfulness kan defineres som ”fuld opmærksomhed” eller ”bevidst nærvær”. Det er en særlig måde at være opmærksom på, som er kendetegnet ved evnen til bevidst at observere ens oplevelser, mens de foregår, uden straks at vurdere eller dømme dem.

Vi mennesker er tilbøjelige til at vurdere det, vi oplever. Enten er det positivt, rigtigt eller behageligt – og vi ønsker mere af det. Eller vi synes, det er negativt, forkert eller ubehageligt – og vi ønsker at slippe af med det. Mindfulness går ud på at være fuldt og helt nærværende i nuet, med en åbenhed overfor alle indtryk.

Vores hjerne producerer uendeligt mange tanker i løbet af en dag. Ofte handler tankerne om fortiden (erindringer) eller om fremtiden (planer og bekymringer) eller er rene fantasier. Mange gange ”trækker” tankerne i vores opmærksomhed i en grad, så vi fjerner os fra den virkelighed, som er her-og-nu. Ofte får tankestrømmene indflydelse på vores følelser og vores kropslige fornemmelser – og på vores handlinger. Ved hjælp af mindfulness kan man skabe afstand til eller slippe strømmen af tanker og vurderinger og bringe opmærksomheden tilbage til det nuværende øjeblik. Det muliggør mere bevidste handlinger.

Træning i mindfulness/bevidst nærvær kan lære dig at blive mere opmærksom og være mere til stede i hvert af livets øjeblikke, med en større rummelighed overfor det, der er din oplevelse lige nu. Det gør på den ene side livet mere interessant, levende og tilfredsstillende. På den anden side medfører det også, at du bliver nærværende i forhold til det, som lige nu er ubehageligt og svært. I praksis vil du dog erfare, at det at anerkende og møde problemer ”med åbne øjne” i længden er den mest effektive måde til at reducere ”ulykkelighed”. At se/iagttage ubehagelige følelser, tanker og oplevelser, når de opstår, gør dig fx bedre i stand til at opdage stress-symptomer, inden de udvikler sig til en mere intens eller vedvarende stress-belastningsreaktion.

Mindfulness er en færdighed, som alle kan opøve gennem træning. Træningen består i meditation og forskellige opmærksomhedsøvelser. Mindfulness er dog mere en måde at være i verden på, end det er en metode eller teknik. Ligesom det kræver træning og vedholdenhed at opnå fysisk fitness, så kræver det træning og vedholdenhed at ”lære” mindfulness.

Undersøgelser har vist en række gavnlige virkninger af mindfulness-træning. Nogle af de dokumenterede effekter er:

  • mindre psykisk lidelse (fx stress, depression og angst)
  • mindre oplevet smerte
  • bedre fysisk velvære
  • bedre søvn
  • øget livskvalitet

 

Kurser i mindfulness tilbydes både til private (grupper) og til virksomheder/organisationer. Et ”klassisk” kursus forløber over 8 uger med en ugentlig undervisningsgang à 2 timer, hvor deltagerne introduceres til de grundlæggende principper i mindfulness og lærer en række meditations- og opmærksomhedsøvelser.  Form og varighed kan dog tilpasses efter jeres behov og ønsker.

Kontakt mig for at høre nærmere.